Generalforsamling 2020 i Team Nørreå

Generalforsamling i Team Nørreå Torsdag den 22 Oktober 2020 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år. a. Udvalgsformændene aflægger beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år 4. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab […]

Read more