Generalforsamling 2020 i Team Nørreå

Generalforsamling i Team Nørreå

Torsdag den 22 Oktober 2020 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år.

a. Udvalgsformændene aflægger beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år

4. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år samt statusopgørelse pr. 31. december til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer)

6. Valg af revisor og suppleanter, jf. § 7

7. Eventuelt

Download invitationen ved at trykke på knappen: