Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Team Nørreå

Onsdag den 26.maj 2021 kl. 19.00

i klubhuset.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år.
a. Udvalgsformændene aflægger beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år
4. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år samt status opgørelse pr. 31. december til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag (herunder vedtægtsændringer)
-herunder vedtagelse af ekstraordinær generalforsamling
6. Valg af revisor og suppleanter, jf. § 7
7. Eventuelt