Bestyrelsen er jf. vedtægternes §6, stk. 2 sammensat på følgende måde:

“Bestyrelsen består af formændene for de aktive udvalg. Aktivitetsudvalg med mindre end 5 medlemmer betragtes i denne sammenhæng ikke som et aktivt udvalg og har følgelig ingen plads i bestyrelsen.”

Formand for hele Team Nørreå: Niels Ole Mortensen

Pt. sidder i bestyrelsen:

Niels Ole Mortensen, formand for fodbold
Margit Rasmussen, formand for Petanque
Tommy Jørgensen, formand for Bordtennis 
Rolf Ebbesen, formand for Gymnastik

Kasserer & Sekretær: Margit Rasmussen

Ved at klikke på nedenstående kan du se gældende vedtægter for Team Nørreå.