Bestyrelsen er jf. vedtægternes §6, stk. 2 sammensat på følgende måde:

“Bestyrelsen består af formændene for de aktive afdelinger. Aktivitetsudvalg med mindre end 5 medlemmer betragtes i denne sammenhæng ikke som et aktivt udvalg og har følgelig ingen plads i bestyrelsen.”

Formand Team Nørreå: Vibeke Duchwaider
Kasserer: Tina Frandsen
Sekretær: Tilde Vammen

Bestyrelsen i øvrigt:

Tommy Jørgensen, afdelingsformand Bordtennis 
Vibeke Duchwaider, afdelingsformand Gymnastik
Rune Böttger, afdelingsformand Familie Outdoor
Niels Ole Mortensen, afdelingsformand fodbold
Margit Rasmussen, afdelingsformand Petanque

Ved at klikke på nedenstående kan du se gældende vedtægter for Team Nørreå.