Team Nørreå petanque er en afdeling af Team Nørreå.

Vi har baner på Skjern Stadion. Der kan etableres 12 baner hvis der skal spilles stævner. I det daglige er der 4 baner vi bruger.

Sæsonen starter op i begyndelsen af april måned, og slutter først i september.

Vi mødes tirsdag formiddag fra 9.30- 11.30. Vi afslutter med at spise lidt frokost sammen, da vi vægter det sociale samvær højt, og vi har jo et dejligt klubhus med gode faciliteter.

Det går på skift mellem deltagerne at tage noget med til frokosten.

Vi deltager med hold i DGI Midtjyllands petanqueturnering, hvis der er interesse for det. I indeværende sæson har vi et hold på 4 personer med i turneringen. Det er hold fra Kjellerup, Gjern, Them og Bjerringbro vi spiller mod. Der får man også skabt gode kontakter til de andre foreninger.

Afdelingen har en formand som er født medlem i hovedforeningen.

Det er undertegnede der pt. er formand. Jeg er også medlem af DGI Midtjyllands petanqueudvalg.

Prisen for en sæson er 250 kr. og så er der gratis kaffe når vi mødes.

Margit Salling Rasmussen