Generalforsamling 2021

Generalforsamling i Team Nørreå Onsdag den 26.maj 2021 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden 1. Valg af dirigent2. Valg af stemmetællere3. Formandens beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år. a. Udvalgsformændene aflægger beretning for det forløbne år og visioner for det kommende år4. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne år […]

Read more